Charakteristika internátu

Součástí SOŠ a SOU Třešť, pracoviště Černovice, Mariánské námětí 72, je internát.

Maximální měsíční úhrada pobytu činí 805,- Kč, strava je poskytována 5x denně (85,-- Kč/ den). Škola je v pěkném prostředí Vysočiny, doprava veřejnými prostředky je příznivá (vlak, autobus).

Ubytovaní žáci mají možnost využívat školní tělocvičnu, posilovnu, travnaté hřiště. Během roku je organizována řada zájmových činností a kroužků, například - keramický, střelecký, posilovací, práce s  počítačem, pletení z pedigu, hudební a pěvecký atd..

Každý měsíc probíhá podle plánu turnaj s určitým zaměřením, dále akce zvané turistické, rekreační či sportovní odpoledne.