Termíny komisionálních zkoušek

Byly stanoveny termíny náhradních a opravných zkoušek pro žáky závěrečných ročníků za první pololetí školního roku 2020/2021- viz.  Škola - Organizace studia -Termíny komisionálních zkoušek 

Provoz školy od 27. února 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. ÚNORA

Usnesením vlády se nařizuje omezení provozu středních škol spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání, což nově rovněž platí pro Praktickou školu dvouletou.

To znamená, že výuka probíhá nadále distanční formou.

Povolena je přítomnost žáků:

- na konání komisionálních opravných a náhradních zkoušek

- při individuálních konzultací žáků Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Potřebné potvrzení žákům vystaví škola. V případě potřeby, kontaktujte třídního učitele/třídní učitelku.

Termíny závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021

Termíny závěrečných zkoušek ve šk. roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 budou probíhat závěrečné zkoušky v termínech:

7. – 9. 6. 2021        praktická zkouška z OV

16. 6. 2021             ústní zkouška

Pozn.: V letošním školním roce budou hodnoceni ze dvou zkoušek. Ředitel školy rozhodl, že písemná závěrečná zkouška se nekoná.

Provoz školy od 15.2.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).
Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.

Možnosti konzultací ve škole

Na základě metodických materiálů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou na naší škole umožněny prezenční individuální konzultace žáků s učiteli.

V návaznosti na toto sdělení informujeme žáky:

  • konzultace může probíhat pouze individuálně, tj. jeden žák s jedním učitelem
  • potřebu provedení prezenční individuální konzultace určuje příslušný vyučující, který bude žáka kontaktovat
  • naopak žák, pokud pokládá individuální konzultaci za potřebnou, může o ni požádat vyučujícího
  • rozsah konzultace není plošně stanoven
  • vyučující určí místo konání - učebnu, žák se v prostorách školy bude pohybovat pouze po nezbytnou dobu a pouze v prostorách nezbytných pro přechod od vchodu do učebny
  • v průběhu pobytu v prostorách školy a zejména v průběhu konzultace jsou platná stávající protiepidemiologická opatření (ochrana horních cest dýchacích, 2m rozestup, pravidelné větrání)
  • domov mládeže není žákům v tomto období k dispozici