Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina

Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě s účinností ode

dne 5. října 2020 do 18. října 2020 nařizuje

omezení provozu středních škol spočívající v

zákazu osobní přítomnosti žáků

na středním vzdělávání

s výjimkou praktického

vyučování

a praktické přípravy a praktických škola dvouletých.