Možnosti konzultací ve škole

Na základě metodických materiálů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou na naší škole umožněny prezenční individuální konzultace žáků s učiteli.

V návaznosti na toto sdělení informujeme žáky:

  • konzultace může probíhat pouze individuálně, tj. jeden žák s jedním učitelem
  • potřebu provedení prezenční individuální konzultace určuje příslušný vyučující, který bude žáka kontaktovat
  • naopak žák, pokud pokládá individuální konzultaci za potřebnou, může o ni požádat vyučujícího
  • rozsah konzultace není plošně stanoven
  • vyučující určí místo konání - učebnu, žák se v prostorách školy bude pohybovat pouze po nezbytnou dobu a pouze v prostorách nezbytných pro přechod od vchodu do učebny
  • v průběhu pobytu v prostorách školy a zejména v průběhu konzultace jsou platná stávající protiepidemiologická opatření (ochrana horních cest dýchacích, 2m rozestup, pravidelné větrání)
  • domov mládeže není žákům v tomto období k dispozici