Termíny závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021

Termíny závěrečných zkoušek ve šk. roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 budou probíhat závěrečné zkoušky v termínech:

7. – 9. 6. 2021        praktická zkouška z OV

16. 6. 2021             ústní zkouška

Pozn.: V letošním školním roce budou hodnoceni ze dvou zkoušek. Ředitel školy rozhodl, že písemná závěrečná zkouška se nekoná.