Termíny komisionálních zkoušek

Byly stanoveny termíny náhradních a opravných zkoušek pro žáky závěrečných ročníků za první pololetí školního roku 2020/2021- viz.  Škola - Organizace studia -Termíny komisionálních zkoušek