INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 19. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

OD 19. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu umožňuje nad rámec doposud platných výjimek od 19. 4. 2021 skupinové konzultace žáků závěrečných ročníků nebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků a to v maximálním počtu 6 žáků.

To znamená, že:

- odborný výcvik závěrečných ročníků bude probíhat 3x týdně

- u žáků 1. a 2. ročníků budou rovněž realizovány skupinové konzultace při počtu max. 6 žáků. Jednotlivé žáky osloví třídní učitel nebo učitel odborného výcviku. Již naplánované individuální konzultace (tedy 1 žák na 1 pedagoga) se tímto ruší.

K testování žáků v rámci skupinových konzultací stejně jako žáků prezenční formy výuky budou používány neinvazivní Ag testy.