Rozvrh skupinových konzultací závěrečných ročníků od 4. 5. 2021

Třída

Den

Termín

Poznámka

III. PV

úterý

7:00 – 11:00

7:00 – 9:00 pí Dušková

9:00 – 11:00 pí Míková

III.SUS

úterý

8:00 – 12:00

8:00 – 10:00 pí Dušková

10:00 – 11:00 pí Paďourková

11:00 – 12:00 pí Radostová

III.ZP

čtvrtek

8:00 – 12:00

p. Kališ

III.TV

středa

čtvrtek

7:05 – 7:50

8:00 – 11:00

Ing. Mgr. Matějů

p. Zíka

III.SP

úterý

8:00 – 10:00

10:00 – 12:00

p. Plášil

Kyrianová