INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 24. KVĚTNA 2021

Novelizace mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách umožňuje od 24. 5. 2021 přítomnost všech žáků středních škol bez rotací na teoretickém vyučování a praktické přípravě.

To znamená, že teoretické vyučování a odborný výcvik všech žáků bude probíhat dle rozvrhu ze září 2020.

Dále pak:

- V rámci tělesné výchovy jsou umožněny sportovní činnosti venku bez omezení a ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m²

- Povinnost testování a nošení ochrany dýchacích cest zůstávají.